CARB-O-XYGEN® - CAI Pharmaceuticals

CARB-O-XYGEN®

TECHNICAL SPECIFICATIONS


CARB-O-XYGEN®

CARB-O-ΧΥGEN® ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Τo Carb-o-xygen® είναι μία ιατρική συσκευή κατηγορίας IIb η οποία, χάρη στο εξελιγμένο και προηγμένο λογισμικό που διαθέτει, μπορεί να διασφαλίσει ελεγχόμενη, αποστειρωμένη και εξατομικευμένη παροχή δύο ιατρικών αερίων, των CO₂ και O₂.

Το σύστημα διπλής παροχής επιτρέπει στη συσκευή να λειτουργεί τόσο με ιατρικό διοξείδιο του άνθρακα (Carboxy) όσο και με ιατρικό οξυγόνο (Oxygen-clasis και παροχή οξυγόνου υψηλής συγκέντρωσης), διευρύνοντας έτσι τα πεδία εφαρμογής.

 • Η Carboxytherapy (καρβοξυθεραπεία) είναι μία ιατρική μέθοδος η οποία συνιστάται στην εντοπισμένη υποδόρια και ενδοδερμική χορήγηση μιας σειράς μικροενέσεων (microinjections) ιατρικού CO₂, με τη χρήση μίας πολύ μικρής βελόνας διαμέτρου 30 G η οποία εισάγεται σε ένα αποστειρωμένο σωληνάριο μίας χρήσης. Η θεραπεία είναι απολύτως ασφαλής για τον ασθενή, επειδή το διοξείδιο του άνθρακα είναι μη τοξικό και δεν προκαλεί εμβολή καθώς είναι συμβατό με τον ανθρώπινο οργανισμό ο οποίος το παράγει και το αποβάλει σε συνεχή βάση μέσω του φλεβικού συστήματος από τους πνεύμονες.
 • Η διαδερμική οξυγόνωση είναι μία ιατρική μέθοδος που συνιστάται στην παροχή ιατρικού υπερβαρικού οξυγόνου το οποίο εξωθείται υπό πίεση 2,5 ατμόσφαιρες μέσω μίας μονάδας χειρός ελέγχου της έγχυσης.
 • To Oxygen-clasis (διάσπαση του λιπώδους ιστού με χρήση οξυγόνου) είναι μία ιατρική μέθοδος που παρέχει ενδολιπιδική διήθηση ιατρικού οξυγόνου που προκαλεί καταστροφή των λιποκυττάρων με επακόλουθη μείωση του όγκου του λιπώδους ιστού. Η απελευθέρωση ελεύθερων ριζών προάγει την καταστροφή των λιποκυττάρων τόσο σε αριθμό όσο και σε όγκο.

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι ήσσονος σημασίας καθώς η θεραπεία δεν προκαλεί τραυματισμό, είναι ανώδυνη και κατάλληλη για κάθε ηλικία δέρματος. Το οξυγόνο είναι μη τοξικό και δεν προκαλεί πνευμονική εμβολή. Το οξυγόνο στο αίμα προσδένεται αμέσως στην αιμοσφαιρίνη των ερυθρών αιμοσφαιρίων και δεν μπορεί να προκαλέσει αυτό το πρόβλημα.


CARB-O-XYGEN®

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΚΑΡΒΟΞΥΘΕΡΑΠΕΙΑ (CO₂)

Αγγειοδιαστολή. Το CO₂ καθορίζει την άμεση αγγειοδιαστολή και την επακόλουθη αύξηση της ταχύτητας της ροής του αίματος, τη διάνοιξη των τριχοειδών αγγείων τα οποία είναι συνήθως κλειστά σε παραφυσιολογικές παθήσεις, προάγοντας έτσι την αυξημένη βιοδιαθεσιμότητα οξυγόνου στους ιστούς.

Αρτηριοποίηση του αίματος (φαινόμενο Bohr). Στόχος του CO₂ είναι η διόρθωση της υποξίας των ιστών λόγω του φαινομένου Bohr. Το CO2 προκαλεί την απελευθέρωση μεγαλύτερης ποσότητας οξυγόνου από την αιμοσφαιρίνη στους ιστούς, βελτιώνοντας το επίπεδο οξυγόνωσης.Διέγερση της σύνθεσης κολλαγόνου. Το CO₂ επάγει την ενεργοποίηση του κύριου τύπου κυττάρων του συνδετικού ιστού των ινοβλαστών, την εναπόθεση νέου κολλαγόνου και την καλύτερη ενυδάτωση των ιστών, καθώς και τη βελτίωση της ελαστικότητας και του χρωματικού τόνου του δέρματος.

Νεοαγγειογένεση. Το CO₂ εγείρει την αποτελεσματική δημιουργία νέων τριχοειδών αγγείων.

Ενεργοποίηση υποδοχέων και βελτίωση της λιπόλυσης. Το CO₂ ενεργοποιεί, ως δευτερεύουσα επίδραση, τη λιπόλυση και τη διάσπαση του λίπους της μεμβράνης των λιποκυττάρων. Αυτή η επίδραση σχετίζεται με την υπερδιάταση των υποδόριων εξωυποδοχέων και η ενεργοποίησή τους θα έχει ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση αλλογενών ουσιών, όπως βραδυκινίνη, ισταμίνη, σεροτονίνη και κατεχολαμίνες.

ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΟΞΥΓΟΝΩΣΗ (CO₂)

Επαναγγείωση του δέρματος. Το O₂ παρέχει άμεση αναζωογόνηση των πιο επιφανειακών δερμο-επιδερμικών στρωμάτων, αυξάνοντας το ποσοστό του οξυγόνου στους ιστούς και την αιματική ροή.

Μεταφορά (vehiculation) δραστικών συστατικών: Το O₂ δρα ως μεταβολικός ενισχυτής παρέχοντας δραστικά συστατικά στα δερμο-επιδερμικά στρώματα.

Νεοαγγειογένεση: Το O₂ προκαλεί το σχηματισμό αρτηριδίων και προτριχοειδικών αρτηριδίων. Μπορεί να διεγείρει μία πραγματική αγγειογένεση.

Δομική αναδιοργάνωση του συνδετικού ιστού με εκ νέου σχηματισμό κολλαγόνου και ελαστικών ινών: Οι ερευνητές έχουν δείξει ότι η χρήση τοπικού ιατρικού οξυγόνου προάγει τη μικροκυκλοφορία και τον μεταβολισμό του δέρματος.

OXYGEN-CLASIS

Διάσπαση του λιπώδους ιστού. Το O₂ δεν διαλύει το περιεχόμενο λίπους στα κύτταρα αλλά διασπάει το κυτταρικό τοίχωμα.

Δημιουργία υπεροξίας στους ιστούς. Το O₂ δημιουργεί υπεροξειδωτική βλάβη στο λίπους στους κυτταρικούς ιστούς με αποτέλεσμα τον κυτταρικό θάνατο και τη μείωση του όγκου του ιστού.

ΚΥΡΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η ευφυής ηλεκτρονική συσκευή Carb-o-xygen® διακρίνεται από τα μοναδικά χαρακτηριστικά της:

 • Ιατρική συσκευή για 2 ιατρικά αέρια, το CO₂ και το O₂, με αυτόματη αναγνώριση του τύπου του αερίου
 • Αυτόματος έλεγχος λειτουργίας, βαθμονόμηση και επαλήθευση κάθε ενεργοποίησης (έλεγχος αερίου, βαθμονόμηση και έλεγχος λειτουργικότητας)
 • Το αέριο CΟ₂ θερμαίνεται με προγραμματιζόμενη θερμοκρασία: έλεγχος θερμοκρασίας αερίου από 19 °C έως 30 °C στον έλεγχο ευαισθησίας βελόνας ασθενή για το CO₂
 • Ακριβής παροχή όγκου και ροής που ελέγχεται με επιλογή μικροεπεξεργαστή που διαθέτει διαφορετικούς τρόπους διανομής:
  1. σταθερή ροή, μεταβλητός όγκος: ρυθμιζόμενη ροή διανομής από 20 ml / min έως 150 ml/ min
  2. Τεχνική μικρο-σταγονιδίων: Διανομή μικρών ελεγχόμενων ποσοτήτων, κατόπιν εντολής, μεταξύ 1 cc και 10 cc μέσω μιας ειδικής μονάδας χειρός (σταθερή ροή διανομής στα 60 ml / min)
  3. Προγραμματιζόμενοι παλμοί διανομής O2 έως 4 Hz: διανομή σε μέγιστη πίεση 2,5 ατμόσφαιρες με μέθοδο επαναλαμβανόμενων βημάτων.
 • Δυνατότητα διακοπής της παροχής για τη μεταβολή των παραμέτρων ροής
 • Βελτιστοποιημένη διεπαφή χρήστη
 • Διάταξη για ενισχυμένο CO₂
 • Ρύθμιση για τη συντήρηση και την απολύμανση του οξυγόνου: μέσω αυτής της λειτουργίας διατηρείται κατά τη διάρκεια της περιόδου αδράνειας της συσκευής ατμόσφαιρα καθαρού οξυγόνου για τη διατήρηση του πνευματικού τμήματος και την πρόληψη επιμόλυνσης από παθογόνους παράγοντες.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΑΡΒΟΞΥΘΕΡΑΠΕΙΑ (CO₂)

Αισθητική ιατρική: κυτταρίτιδα, εντοπισμένη εναπόθεση λίπους, χαλάρωση δέρματος, ραγάδες, αντιγήρανση και τριχολογία.

Πλαστική χειρουργική: επικουρική θεραπεία στη λιποαναρρόφηση.

Δερματολογία: αλωπεκία, ψωρίαση, ακμή, έκζεμα, έλκη.

Φλεβολογία: στάση της μικροκυκλοφορίας, μέτρια φλεβική ανεπάρκεια.

Θεραπεία πόνου: μυϊκές παθήσεις και μυοσκελετικές διαταραχές του καρπού, του αγκώνα, του ώμου, της σπονδυλικής στήλης, του γονάτου και του αστραγάλου.

Γυναικολογία και Ουρολογία: αιδιοκολπική αναζωογόνηση, στυτική δυσλειτουργία σε αγγειακή βάση.

Ορθοπεδική και Ρευματολογία: αρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα, περιαρθρίτιδα.

Αθλητική ιατρική: αύξηση της μικροκυκλοφορίας με ταχεία ανάρρωση της διαταραχής της κόπωσης στους μύες.

Ενδοκρινολογία και Μεταβολικά Νοσήματα: γενετική οικογενή λιποδυστροφία.

ΟΞΥΓΟΝΩΣΗ & ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ OXYGEN-CLASIS (O₂)

Δερματολογία: αλωπεκία, ψωρίαση, ακμή, έκζεμα, έλκη και ρωγμές δέρματος.

Αισθητική Ιατρική/Χειρουργική: γήρανση του δέρματος, κυτταρίτιδα, εντοπισμένη εναπόθεση λίπους, χαλάρωση του δέρματος, αφυδάτωση του δέρματος.

Γυναικολογία: αιδιοκολπική αναζωογόνηση.

Φλεβολογία: τριχοειδή αγγεία και μικροί κιρσοί.

Θεραπεία πόνου: μυϊκές παθήσεις και μυοσκελετικές διαταραχές του καρπού, του αγκώνα, του ώμου, της σπονδυλικής στήλης, του γονάτου και του αστραγάλου.

Αθλητική ιατρική: μυϊκές βλάβες και μυαλγίες.

ESHOP